RYBÁŘSKÉ KALHOTY                   

 199rybar

holinky whitefish ob

 

197holinky     

PVCgumakyC

P nepromok P nepromok  nepromok E P nepromok
 RYBÁŘ HOLÍNKY BÍLÉ HOLÍNKY VÁLENÉ HOLÍNKY PVC
2170 (vel. 40-47)  29510 (vel. 37-45, 47)  25505 (vel. 38, 39, 43, 45)  21503 (vel. 37-42)
       

HOLÍNKY GUMOFILCOVÉ

 198gumofilc  f4 gumofilc EVA

gumofilc BORYNA

 nepromok CL
nepromok CL  P nepromok CL P nepromok CL
HOLÍNKY GUMOFILC GUMOFILC R SLOVAK BORYNA
25551 (vel. 38-48) 2592 (vel. 41-47) 2575 (vel. 40-47) 2576 (vel. 39-47)